ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 塑料周转箱厂家_川字塑料托盘_环卫垃圾æ¡?新乡市三川塑业有限公å?/title> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NEST70001/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="topNav"> <div class="topNavSe"> <a>新乡市三川塑业有限公司为您免费提ä¾?a href="http://www.jld1xos.cn">九脚塑料托盘</a>ã€?a href="/supply/">医疗垃圾æ¡?/a>ã€?a href="/news/">物流周转ç®?/a>等相关信息发布和资讯,敬请关注! </a> <div class="search"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="请输入关键词搜索" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70001/images/search_button.jpg" class="search_button"> </Form> </div> </div> </div> <div class="topCen"> <div class="fl logo"><img src="/uploads/logo/20181013100439.jpg" alt="新乡市三川塑业有限公å? /></div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <h2 class="fl mt5"><img src="/template/NEST70001/images/tel.jpg" alt="咨询热线"/></h2> <h3 class="fl ml5"> <p class="fs14 font_w col_6">免费咨询热线</p> <p class="fs24 font_a col_d8 fb">13273728856 / 15237311626</p> </h3> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/" class="cur" title="网站首页" rel="nofollow">网站首页</a></li> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/about/" title="公司概况" rel="nofollow">公司概况</a></li> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/news/" title="新闻资讯" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/about/about2.html" rel="nofollow" title="成功案例">成功案例</a></li> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/about/about3.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/about/about5.html" rel="nofollow" title="视频中心">视频中心</a></li> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/about/about4.html" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20180720112300.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180720112307.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180720112314.jpg"; for (i=1;i<=3;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=400; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180720112300.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180720112307.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180720112314.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台图片 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">产品中心</span> <p class="fs16 font_a">PRODUCT CENTER</p> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/jjwl/" title="九脚网格">九脚网格</a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/jjpb/" title="九脚平板">九脚平板</a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/czwl/" title="川字网格">川字网格</a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/czpb/" title="川字平板">川字平板</a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/tzwl/" title="田字网格">田字网格</a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/csjl/" title="吹塑系列">吹塑系列</a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/hjjl/" title="焊接系列">焊接系列</a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/smwg/" title="双面网格">双面网格</a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/kbxjl/" title="卡板箱系åˆ?>卡板箱系åˆ?/a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/slljt/" title="塑料垃圾æ¡?>塑料垃圾æ¡?/a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/slzzkjl/" title="塑料周转筐系åˆ?>塑料周转筐系åˆ?/a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/slzzxjl/" title="塑料周转箱系åˆ?>塑料周转箱系åˆ?/a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/wlzzxhpeuxjl/" title="物流周转箱、HP、EU箱系åˆ?>物流周转箱、HP、EU箱系åˆ?/a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/slsxjl/" title="塑料水箱系列">塑料水箱系列</a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/slljhjl/" title="塑料零件盒系åˆ?>塑料零件盒系åˆ?/a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/slzzxgzjl/" title="塑料周转箱盖子系åˆ?>塑料周转箱盖子系åˆ?/a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/fcjl/" title="防潮系列">防潮系列</a></dt> <dt><a href="http://www.jld1xos.cn/slhfc/" title="塑料化粪æ±?>塑料化粪æ±?/a></dt> </dl> </div> <div class="asideCotact insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">联系我们</span> <p class="fs16 font_a">CONTACT US</p> </div> <ul class="fs14 mt15"> <li>新乡市三川塑业有限公å?/li> <li>总经理热线:杨经ç?/li> <li>手机ï¼?3273728856</li> <li>手机ï¼?5237311626</li> <li>电话ï¼?373-2037066</li> <li>传真ï¼?373-2037066</li> <li>邮箱ï¼?a rel="nofollow" href="mailto:xxsanchuan@163.com" rel="nofollow" title="xxsanchuan@163.com">xxsanchuan@163.com</a></li> <li>网址ï¼?a rel="nofollow" href="http://www.jld1xos.cn" rel="nofollow" title="www.jld1xos.cn">www.jld1xos.cn</a></li> <li>地址:河南省新乡市卫滨区</li> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻资讯</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a></b> </div> <div class="inews"> <ul> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/243.html" title="吹塑托盘的使用优势和方法,厂家为您做详细的介ç»? style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-08-13</span>吹塑托盘的使用优势和方法,厂家为您做详细的介ç»?/a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/242.html" title="塑料托盘厂家应如何应对“价格战”?" style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-08-11</span>塑料托盘厂家应如何应对“价格战”?</a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/241.html" title="厂家如何规范塑料托盘的操ä½? style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-07-30</span>厂家如何规范塑料托盘的操ä½?/a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/240.html" title="如何预防环卫塑料垃圾桶刮èŠ? style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-07-28</span>如何预防环卫塑料垃圾桶刮èŠ?/a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/239.html" title="塑料周转箱的正确使用和维护方æ³? style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-07-23</span>塑料周转箱的正确使用和维护方æ³?/a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/238.html" title="批发购买塑料托盘的注意事é¡? style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-07-21</span>批发购买塑料托盘的注意事é¡?/a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/237.html" title="如何解决环卫塑料垃圾桶在生产中有气泡的问é¢? style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-07-16</span>如何解决环卫塑料垃圾桶在生产中有气泡的问é¢?/a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/236.html" title="如何为物流周转筐选择合适的洗涤å‰? style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-07-14</span>如何为物流周转筐选择合适的洗涤å‰?/a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/235.html" title="塑料托盘厂家:如何完成塑料托盘尺寸配比,降低磨æ? style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-07-09</span>塑料托盘厂家:如何完成塑料托盘尺寸配比,降低磨æ?/a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/234.html" title="怎么才能达到快速清洗塑料托盘的目的" style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-07-07</span>怎么才能达到快速清洗塑料托盘的目的</a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/233.html" title="环卫塑料垃圾桶厂家:生活垃圾为什么要分类处理" style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-07-02</span>环卫塑料垃圾桶厂家:生活垃圾为什么要分类处理</a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/232.html" title="塑料周转箱的硬度和价格有哪些关系" style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-06-30</span>塑料周转箱的硬度和价格有哪些关系</a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/231.html" title="塑料托盘厂家分享购买产品需要及时避开的几个缺é™? style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-06-23</span>塑料托盘厂家分享购买产品需要及时避开的几个缺é™?/a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/230.html" title="环卫塑料垃圾桶对滚轮有哪些要æ±? style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-06-18</span>环卫塑料垃圾桶对滚轮有哪些要æ±?/a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/229.html" title="食品使用塑料周转箱的挑选需要注意哪些内å®? style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-06-11</span>食品使用塑料周转箱的挑选需要注意哪些内å®?/a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/228.html" title="塑料托盘出现变形的原因,厂家从不同方面说æ˜? style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-06-09</span>塑料托盘出现变形的原因,厂家从不同方面说æ˜?/a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/227.html" title="选择有盖环卫塑料垃圾桶的好处" style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-06-04</span>选择有盖环卫塑料垃圾桶的好处</a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/226.html" title="塑料托盘的正确储存方法,厂家详细说明 " style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-06-02</span>塑料托盘的正确储存方法,厂家详细说明 </a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/225.html" title="环卫垃圾桶对提高生活质量有哪些益处?" style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-05-28</span>环卫垃圾桶对提高生活质量有哪些益处?</a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/224.html" title="塑料托盘的耐热性要如何提高" style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-05-26</span>塑料托盘的耐热性要如何提高</a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/223.html" title="如何才能避免塑料托盘的不恰当的使ç”? style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-05-21</span>如何才能避免塑料托盘的不恰当的使ç”?/a> </li> <li style="background:#f3f3f3;"> <a href="http://www.jld1xos.cn/news/222.html" title="环卫塑料垃圾桶的选择应该注意哪些" style="font-size:13px;color:#23201d;line-height:35px; padding-left:15px; padding-bottom:0px; font-weight:normal;"><span>2020-05-19</span>环卫塑料垃圾桶的选择应该注意哪些</a> </li> </ul> </div> <div class="cms_page fr mt10 tac fs16 font_a"> <ul><li class="previous_s">上一é¡?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一é¡?/a></li></ul> </div> </div> </div> <div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/" class="cur" title="网站首页" rel="nofollow">网站首页</a></li> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/about/" title="公司概况" rel="nofollow">公司概况</a></li> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/news/" title="新闻资讯" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/about/about2.html" rel="nofollow" title="成功案例">成功案例</a></li> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/about/about3.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/about/about5.html" rel="nofollow" title="视频中心">视频中心</a></li> <li><a href="http://www.jld1xos.cn/about/about4.html" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"><img src="/template/NEST70001/images/ftLogo.png" /></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.jld1xos.cn(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" rel="nofollow" target="_parent">复制链接</a>)Powered by <a title="企业系统" rel="nofollow" target="_blank">筑巢</a> <a href="http://#baidu.com/web/welcome/ico?s=8be8acccd2bf3b262e777c8fb3af59dc" rel="nofollow">百度统计</a> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?42a5f72448402e828eedb469b5f97b79"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="/weibo/" target="_blank" rel="nofollow">企业微博</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="/sitemap.html">网站地图</a> </p> <p>:塑料周转箱厂家哪家好?环卫塑料垃圾桶供应订做多少钱?塑料托盘厂家怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供环卫塑料垃圾桶、塑料托盘厂家、九脚塑料托盘、加厚周转箱、川字塑料托盘等品质优良的产品及报价,塑料周转箱厂家欢迎来电生产定制ï¼?/p> <div style="width:500px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-03-14/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273381903'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273381903%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <script type="text/javascript" src="https://www.ecnet.org.cn/CertificateAuthority/Certificate/Reference?code=ECA3817628481&iconType=1"></script> </div> </div> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/shandong.html" title="山东" target="_blank" >山东</a> <a href="/hena.html" title="河南" target="_blank" >河南</a> <a href="/zhengzhou.html" title="郑州" target="_blank" >郑州</a> <a href="/shanxi.html" title="山西" target="_blank" >山西</a> <a href="/shanxi2.html" title="陕西" target="_blank" >陕西</a> <a href="/hebei.html" title="河北" target="_blank" >河北</a></b></p> <p>备案号:<a target="_blank" rel="nofollow">豫ICPå¤?6039181å?2</a></p> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/NEST70001/images/ewm.jpg" width="100" height="100" /> <p>手机网站二维ç ?/p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/select.js"></script> <script> $(function(){ $(".asidePro dt a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".asidePro dt a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function(){ $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".ftNav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('ftCur'); return false; } }); $(".insPro .insProLi").hover(function(){ $(this).find("h2 img").stop().animate({"width":"255px","height":"199px","left":"-10px","top":"-10px"},500); $(this).find("h3 a").addClass("cur"); },function(){ $(this).find("h2 img").stop().animate({"width":"235px","height":"179px","left":"0px","top":"0px"},500); $(this).find("h3 a").removeClass("cur"); }); }) </script> <div style="position:fixed; left:0px; top:12%; z-index:999;"><a target="_blank"><img src="/template/NEST70001/images/wxewm.jpg"/></a></div> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/NEST70001/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32592/stat/"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> $(function(){ $(".insNews ul li").each(function(){ var uploadTime1 = $(this).find("p.year").text(); var uploadYear = uploadTime1.substring(4,0); $(this).find("p.year").text(uploadYear); var uploadTime2 = $(this).find("p.day").text(); var uploadDay = uploadTime2.substring(5); $(this).find("p.day").text(uploadDay); }); }) </script> <a href="http://www.jld1xos.cn/">΢Ðű±¾©¿ìÈýȺ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>